Samenwerking

Graag werken wij zoveel mogelijk samen met anderen:

Vanuit het Kunstbedrijf Arnhem werkt Lidwin van Grunsven als Cultuurmakelaar in onze wijk. Zij is bij al onze projecten betrokken en adviseert en steunt ons. Het Kunstbedrijf verleent ook financiële bijdragen.

Het RIBW is sinds mei 2016 hoofdhuurder van de Beijer en maakt het ons als stichting mogelijk om daar gehuisvest te zijn. Gezamenlijk met het KoffieKaffee worden inloop en activiteiten voor alle wijkbewoners in de Beijer gerealiseerd, waarbij ook de ervaringsdeskundigen vanuit Vitale Verbindingen actief betrokken zijn.

Muziektheater de Plaats en Productiehuis 22 blijven voor ons beschikbaar voor advies en ondersteuning en leveren ook een financiële bijdrage aan met name Herfsttheater.

In de wijk is het bewonersoverleg/wijkplatform een belangrijke gesprekspartner, evenals de winkeliers en ondernemers. En last but not least natuurlijk het MFC aan de Bonte Wetering, inclusief iedereen die daar werkt!