Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door 4 wijkbewoners.


De bestuursleden zijn:

  • Annet Tomasini, voorzitter en penningmeester, tevens van het KoffieKaffee ’t Plein
  • Jelle van de Voort, tevens koor Toonhoogte80
  • Angelo Gougon
  • Ruurd Dam