Donateurs en Sponsoren

We hebben geweldige ideeën, leuke plannen, veel menskracht, maar helaas weinig fondsen…. Om onze activiteiten mogelijk te maken zijn wij voor een groot deel afhankelijk van subsidies en giften.

Als stichting werken wij niet met een betaald lidmaatschap. Daarom deze oproep:

STEUN STICHTING KUNST OP DE BULT!

Wordt donateur! Of doneer direct aan Kunst op de Bult

Stort uw bijdrage op:

NL 13 INGB 00073 75 763

U kunt dit formulier gebruiken om aan te geven dat u heeft gedoneerd. Het formulier wordt via mail naar ons gezonden.

  Je naam (verplicht veld)

  Uw emailadres (verplicht veld)

  Ik doneer (verplicht veld)

  eenmaligelke maandelk kwartaalelk jaar


  op rekening NL 13 INGB 0007 3757 63
  t.n.v. Stichting Kunst op de Bult
  onder vermelding van “donatie”