Ontstaan van de stichting

Stichting Kunst op de Bult is begin 2016 opgericht door enthousiaste bewoners van de wijk Geitenkamp en omgeving in Arnhem.

Dit gebeurde naar aanleiding van drie succesvolle jaren Kamp & Geit, het theater-op-locatie-project in onze wijk onder de bezielende leiding van muziektheater De Plaats. Door hen gestimuleerd gaan wij nu op eigen kracht verder. Om al het goede dat het project ons heeft gebracht te behouden en zelfstandig voort te zetten! Dat goede zit in de kunst en de cultuur zelf, maar zeker ook in het samen ermee bezig zijn, wat het sociale klimaat in de wijk verbetert.

Het oprichten van een stichting maakt het ons mogelijk om niet alleen dit ene project, maar alle initiatieven, plannen en financiën vanuit de bewoners op het gebied van kunst en cultuur in de wijk vorm te geven en samen te brengen.

Stichting Kunst op de Bult is de paraplu waaronder nieuwe en al bestaande projecten worden gebundeld, zoals het koor Toonhoogte 80, het KoffieKaffee in de Beijer, participatie aan het festival Hoogte 80 in mei, Kunst op het Plein in september, de werkgroep Herfsttheater GEITenBULT en mogelijk nieuwe werkgroepen en projecten.